FDI Finance có quan hệ chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương, Chính quyền địa phương, các Tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp, Quỹ đầu tư, các Tập đoàn kinh tế uy tín trong nước và nước ngoài…

Vì thế, chúng tôi có đủ năng lực và khả năng hỗ trợ cung cấp các thông tin, kiến ​​thức và giải pháp tài chính cho các cá nhân hoặc tổ chức. Giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội và thực hiện đầu tư, quản lý sau đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu.

Dịch vụ tư vấn đầu tư mà FDI Finance cung cấp bao gồm

Tư vấn lập kế hoạch tài chính đầu tư

  • Tìm hiểu tình hình tài chính, xác định nhu cầu tài chính của Nhà đầu tư (mục tiêu, kinh phí đầu tư)
  • Lập kế hoạch đưa ra phương án, cách thức thực hiện, đánh giá ưu nhược điểm các phương án
  • Dự trù các trường hợp, rủi ro có thể phát sinh và phương hướng giải quyết
  • Tiến hành lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, và giám sát quá trình thực hiện

Thiết kế danh mục đầu tư và Quản lý tài sản

  • Tư vấn và đa dạng hóa danh mục đầu tư phù hợp với từng NĐT, có thể kết hợp các loại trong số. Cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần, ngoại tệ, bất động sản hàng hóa, kim loại quý, tiền điện tử nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đầu tư
  • Quản lý tài sản. Tìm hiểu mong muốn của NĐT lên chiến lược riêng biệt, tư vấn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp. Có thể bao gồm: tư vấn đầu tư, thuế, kế hoạch BĐS và kế hoạch nghỉ hưu, thừa kế…