Chính sách tiền tệ linh hoạt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Nửa cuối năm 2023, hiệu ứng từ bốn đợt cắt giảm lãi suất điều hành...