Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng được thúc đẩy

Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế...