Triển vọng kinh tế 2024: Kỳ vọng ở dòng vốn FDI

Nhiều tổ chức kinh tế có cái nhìn tích cực về triển vọng kinh tế...