Tín dụng chưa hồi phục, ngân hàng vẫn đặt mục tiêu cao

Tín dụng mới bắt đầu chấm dứt tăng trưởng âm, song nhiều ngân hàng đã...

Thay đổi cách tiếp cận đối với can thiệp sớm tổ chức tín dụng

Việc xây dựng, thực hiện các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng...

Không “phanh gấp” việc giảm giới hạn cấp tín dụng

Thay vì giảm đột ngột giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng như...

Hoàn thiện quy định can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng

Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Các tổ chức tín dụng...