Tháo “điểm nóng” về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những điểm “nóng” của năm...