Apple Pay, QR Code và sự lên ngôi của thanh toán không chạm

Xu hướng thanh toán không tiền mặt với sự xuất hiện của nhiều loại ví...