Nhật Bản: BoJ duy trì lãi suất âm, giữ mục tiêu lạm phát ở mức 2%

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Ngân hàng trung ương Nhật...