Chạy đua tham gia 5 dự án BOT tại TP.HCM

Việc xác định rõ tỷ lệ vốn nhà nước, tỷ lệ vốn ngân sách chiếm...