Vàng lậu là thủ phạm đẩy tỷ giá tăng cao?

Nhiều chuyên gia cho rằng, cầu ngoại tệ để nhập khẩu vàng phi chính thức...

Kiều hối đạt kỷ lục mới

Kiều hối có ý nghĩa về nhiều mặt và năm 2023 đã đạt kỷ lục...