Ngân hàng rục rịch tung chiêu kích cầu vay mua nhà

Hệ số rủi ro với tín dụng nhà ở xã hội giảm, lãi suất cho...