Giảm hệ số rủi ro khoản vay để khuyến khích nhà giá rẻ, bất động sản khu công nghiệp

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ điều chỉnh hệ số rủi ro một số khoản...