Ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân trước ngày 23/2

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của NHNN về vấn đề...