Khơi nguồn dòng vốn tỷ USD từ châu Âu

Dù chưa có những thỏa thuận tỷ USD được ký kết, nhưng tiềm năng hợp...

Kinh tế châu Âu được dự báo chuyển biến tích cực trong năm 2024

Sau năm 2023 đầy biến động, các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế...