Danh sách loạt doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước được sắp xếp lại

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024...