“Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua

Nguồn vốn đầu tư đổ vào Đông Nam Á trong quý I/2024 vẫn thấp hơn...