Tăng cường khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam

Khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột của quan...