Tháng đầu năm, CPI tăng 0,31%, chủ yếu do tăng giá điện và dịch vụ y tế

Mặc dù “dính” tới tháng Tết Dương lịch, nhưng diễn biến giá cả thị trường...