Khơi nguồn dòng vốn tỷ USD từ châu Âu

Dù chưa có những thỏa thuận tỷ USD được ký kết, nhưng tiềm năng hợp...