Hai quỹ mở cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF tiếp tục dẫn đầu thị trường về lợi nhuận trong 3 năm gần nhất.

Kết thúc năm 2023, các quỹ mở VinaCapital đều ghi nhận kết quả hoạt động vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong giai đoạn 1 năm và 3 năm gần nhất. Các quỹ mở VinaCapital này bao gồm Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF), Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF), và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF).

Trong năm 2023, quỹ VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận 30,9% và quỹ VINACAPITAL-VEOF đạt lợi nhuận 19,5%. Cả hai quỹ cổ phiếu đều vượt trội chỉ số tham chiếu VN-Index có mức tăng chỉ 12,2%. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF đạt lợi nhuận 11,2%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 9,2%. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt lợi nhuận 8,0%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 6,4%.

Lợi nhuận của hai quỹ VINACAPITAL-VEOF và VINACAPITAL-VESAF trong 5 năm gần nhất

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) vừa ra mắt cũng đạt lợi nhuận rất tốt. Từ khi thành lập ngày 4/5/2023 đến 31/12/2023, quỹ VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận 13,2%, vượt trội so với mức tăng của chỉ số tham chiếu VN-Index cùng giai đoạn là 7,3%.

Tính đến ngày 31/12/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF cũng dẫn đầu khi đạt 18,2%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 13,8%/năm. Cả hai quỹ cổ phiếu đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (có mức tăng trung bình 3 năm gần nhất là 0,8%/năm), tiếp tục giữ vị trí số 1 và số 2 toàn thị trường quỹ mở tại Việt Nam về lợi nhuận.

Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,4%/năm, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 3,2%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,9%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5,6%/năm.

Hiệu suất đầu tư vượt trội trong dài hạn và đạt thứ hạng cao trên thị trường của các quỹ mở VinaCapital là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital đầy kinh nghiệm với khả năng đánh giá, lựa chọn và phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những phân tích chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam.

Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.492 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối 2022. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF đạt 1.505 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF đạt 763,6 tỷ đồng, VINACAPITAL-VMEEF đạt 66,6 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF đạt 412,5 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF đạt 743,9 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 47.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2023.

Theo ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital: “Chúng tôi rất vui vì các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã tiếp tục mang lại lợi nhuận vượt trội so với các chỉ số tham chiếu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, hàng tiêu dùng và hạ tầng”.

Bà Nguyễn Hoài Thu – Tổng giám đốc Khối Đầu tư Chứng khoán của VinaCapital chia sẻ, các quỹ mở được quản lý chủ động của VinaCapital đều có hiệu suất đầu tư hàng đầu thị trường, mang đến lợi nhuận tốt hơn so với chỉ số tham chiếu và các quỹ cùng loại, đồng thời bảo vệ hiệu quả lợi nhuận của nhà đầu tư khi thị trường biến động.

“Chúng tôi cam kết mang đến cho nhà đầu tư những danh mục đầu tư đa dạng, được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ, luôn cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư”, bà Nguyễn Hoài Thu chia sẻ.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *