Quản lý danh mục đầu tư (Ủy thác đầu tư) là một nghiệp vụ chuyên biệt của FDI Finance, trong đó Nhà đầu tư tiến hành ủy thác vốn bằng tiền hoặc tài sản cho FDI Finance thực hiện đầu tư và quản lý tài sản theo mục tiêu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đạt mục tiêu về tài chính đã đề ra.

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư của FDI Finance sẽ mang lại cho nhà đầu tư rất nhiều lợi ích như:

  • Giúp tối ưu hoá lợi nhuận: FDI Finance sẽ giúp doanh nghiệp của bản quản lý tốt các kênh đầu tư của mình, phân bổ vốn một cách hợp lý và mang đến lợi nhuận cao.
  • Đáp ứng mục tiêu khi đầu tư: Mỗi nhà đầu tư sẽ có mục tiêu và phương pháp đầu tư khác nhau như số vốn, lợi nhuận, thu nhập đề ra… Vì vậy, quản lý danh mục đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đáp ứng các mục tiêu đề ra và đáp ứng nhu cầu tài chính hiện có.
  • Quản lý rủi ro: Với việc không đầu tư vào một loại tài sản mà phân bổ trên nhiều kênh khác nhau sẽ giúp cho nhà đầu tư hạn chế được thiệt hại khi một kênh đầu tư nào đó trong danh mục gặp khó khăn.
  • Quản lý sự thay đổi và linh hoạt điều chỉnh trên thị trường: Khi xã hội có nhiều biến động kéo theo đó là thị trường tài chính cũng liên tục thay đổi theo. Quản lý danh mục sẽ giúp cho nhà đầu tư dễ dàng nhìn nhận và tận dụng được cơ hội khi thị trường thay đổi. Từ đó, bạn có thể dễ dàng thay đổi, tận dụng xu hướng mới nhằm giảm thiểu rủi ro không mong muốn.
  • Theo dõi và đánh giá hiệu suất: Việc quản lý danh mục sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng trong theo dõi và đánh giá các kênh đầu tư của mình. Từ đó, giúp doanh nghiệp có thể xác định nên đầu tư vào kênh nào là tiềm năng và hạn chế đầu tư vào kênh nào.

Chúng tôi với sự hiểu biết sâu sắc về các loại tài sản đầu tư, phân tích thị trường, và các chiến lược đầu tư, khả năng phân tích thông tin tài chính, đánh giá rủi ro và hiệu suất đầu tư, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Sẽ mang lại lợi nhuận, hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.