Khảo sát biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trong tháng 1/2024, lãi suất huy động tại nhà băng này đã giảm mạnh so với mức ghi nhận trước đó 1 tháng.

Ảnh minh họa

Lãi suất huy động VietinBank dành cho khách hàng cá nhân

Đối với khách hàng cá nhân, mức lãi suất áp dụng cho  hình thức lĩnh vào cuối kỳ dao động từ 2,2%/năm đến 5,3%/năm .

Cụ thể, kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng được hưởng lãi suất là 2,2%/năm, giảm 0,8%/năm so với hồi đầu tháng 12/2023.

Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng cũng giảm 0,8%/năm xuống còn 2,5%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, sau khi giảm 0,8%/năm, lãi suất áp dụng đang ở mức 3,5%/năm.

Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng được áp dụng mức lãi suất 5%/năm, thấp hơn 0,3%/năm so với tháng trước.

Mức lãi suất cao nhất tại VietinBank hiện tại là 5,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất áp dụng lần lượt là 0,1%/năm và 0,2%/năm, không thay đổi so với tháng trước.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4,3

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4,3

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4,3

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4,3

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4,3

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4,3

12 tháng

5,3

Trên 12 tháng đến 13 tháng

5,3

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,3

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,3

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,3

36 tháng

5,3

Trên 36 tháng

5,3

Nguồn: Vietinbank

Lãi suất huy động VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, VietinBank cũng giảm mạnh lãi suất huy động so với mức niêm yết cách đây 1 tháng. Hiện lãi suất tiền gửi tại ngân hàng này đang dao động trong khoảng 2,1 – 4,5%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, mức lãi suất dành cho kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng là 2,1%/năm, giảm 0,6%/năm so với tháng trước.

Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được hưởng lãi suất 2,4%/năm, giảm 0,8%/năm.

Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, sau khi giảm 0,6 điểm% xuống còn 3,4%/năm.

Mức lãi suất cao nhất mà VietinBank đang áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 4,5%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Mức lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn này đã giảm 0,2%/năm so với cách đây 1 tháng.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng lãi suất là 0,2%/năm, không thay đổi so với tháng 12/2023.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,20

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

2,10

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

2,10

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

2,40

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

2,40

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

2,40

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

3,40

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

3,40

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

3,40

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

3,40

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

3,40

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

3,40

12 tháng

4,50

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,50

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,50

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,50

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,50

36 tháng

4,50

Trên 36 tháng

4,50

Nguồn: VietinBank

Nguồn: cafef.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *