FDI Việt Nam cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp bao gồm quản lý nhân sự, tài chính, chiến lược kinh doanh, quản lý dự án và nhiều lĩnh vực khác, với mục tiêu giúp cho khách hàng có thể tối ưu hóa tổ chức, tăng cường hiệu suất và cạnh tranh. 

Chúng tôi cung cấp bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc về ngành và được áp dụng các phương pháp tiên tiến và công nghệ hiện đại. Qua việc cung cấp các giải pháp và chiến lược thông minh, dịch vụ quản trị doanh nghiệp góp phần quan trọng vào sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

Các dịch vụ doanh nghiệp FDI Việt Nam cung cấp 

1. Tư vấn quản trị doanh nghiệp

– Tư vấn cơ cấu, tái cơ cấu mô hình tổ chức/ công ty theo nhu cầu của doanh nghiệp;

– Tư vấn vận hành từng bộ phận sẵn có của công ty theo yêu cầu của doanh nghiệp;

– Tư vấn chính sách nhượng quyền thương hiệu và phát triển bộ máy mạng lưới doanh nghiệp.

2. Cung ứng vận hành doanh nghiệp

– Tuyển dụng nhân sự cho bộ phận theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tìm kiếm và trực tiếp phỏng vấn sàng lọc ứng viên ưu tú phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng theo nhu cầu của công ty khách hàng. Đảm bảo nhân sự đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn và kinh nghiệm kỹ năng công việc. Hỗ trợ theo sát việc đào tạo và đánh giá chất lượng ứng viên trong giai đoạn thử việc thành công.

– Dịch vụ Thuế Doanh nghiệp

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp giúp các doanh nghiệp quản lý, tính toán và nộp thuế đúng quy định của Nhà nước. Các dịch vụ này bao gồm:

  • Dịch vụ rà soát thuế, hoàn thuế GTGT, XNK;
  • Dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp tranh chấp thuế;
  • Dịch vụ lập báo cáo thuế;
  • Dịch vụ hoạch định, tư vấn các kế hoạch thuế;
  • Lập báo cáo tài chính cho công ty cuối năm;
  • Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp và người lao động;
  • Dịch vụ tra soát, thanh tra, kiểm tra thuế TNCN;
  • Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo thuế TNCN;
  • Dịch vụ tư vấn về chính sách & quy định thuế TNCN;

– Tìm kiếm và kết nối nhà cung cấp, đối tác kinh doanh phù hợp theo nhu cầu của doanh nghiệp

Cung cấp danh mục các nhà cung cấp chất lượng và uy tí, và các đối tác kinh doanh tiềm năng ở từng lĩnh vực ngành nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp.

– Dịch vụ hỗ trợ cho người lao động nước ngoài

Dịch vụ trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tư vấn thủ tục cấp và gia hạn Visa; dịch vụ xin cấp giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài;

Tư vấn kê khai mua BHXH và BHYT cho người nước ngoài…

3. Tư vấn xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp

– Đóng gói hệ thống vận hành công ty

Cung cấp đầy đủ bộ mẫu chuẩn văn bản xây dựng quản lý hệ thống vận hành của một mô hình công ty; hoặc thiết kế riêng bộ xây dựng quản lý hệ thống vận hành công ty tùy thuộc từng mô hình công ty và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo tính ứng dụng thực tế cao đối với từng doanh nghiệp.

– Đồng hành trong quá trình xây dựng bộ máy vận hành doanh nghiệp

Hỗ trợ cung ứng chuyên gia đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình tư vấn xây dựng và áp dụng triển khai theo hệ thống vận hành được thiết kế riêng theo mô hình công ty của doanh nghiệp.