Ngày 5/8 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần Công ty cổ phần (CTCP) Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên (HTTN) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu nhằm thoái toàn bộ vốn đầu tư của SCIC tại HTTN.

 

SCIC là cổ đông nhà nước và là công ty mẹ, hiện đang sở hữu 98,84% tổng số cổ phần đang lưu hành của HTTN. Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 13.919.957 cổ phần, hình thức đấu giá trọn lô với giá khởi điểm là 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần.

HTTN được thành lập từ năm 2003. Tính đến thời điểm tháng 9/2021, số vốn thực góp của công ty là 140,8 tỷ đồng. Đây cũng là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài Khu công nghiệp Sông Công I được UBND tỉnh Thái Nguyên giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTTN là cho thuê lại đất; cho thuê, sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Sông Công I; cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp như vệ sinh môi trường, thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải…; trong đó, diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thuê lại là 895.493,8 m2 trên tổng diện tích 1.112.692,3 m2 đã ký hợp đồng thuê lại đất.

Ngoài ra, HTTN đã đầu tư một nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện đại với công suất 2.000 m3/ngày đêm để đảm bảo môi trường sản xuất được an toàn, tránh các sự cố về môi trường trong khu công nghiệp.

Theo số liệu về cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại HTTN, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 của HTTN tăng 20,1% (từ 22,9 tỷ đồng lên tới 27,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước đó; trong đó, doanh thu cho thuê lại đất và cho thuê sử dụng hạ tầng chiếm tỷ trọng cao nhất 68,88%; doanh thu xử lý nước thải và thu gom rác là 19,14%.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 và 2021 cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 9,4 tỷ đồng và 11,19 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đạt kế hoạch doanh thu thuần đạt 31.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.411 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,15% và 34,98% so với năm 2021.

Bản công bố thông tin cũng có công bố về việc HTTN có liên quan tới một số thông tin, tranh chấp có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn, bao gồm tranh chấp về giá thuê đất với các doanh nghiệp thuê lại đất từ HTTN và vụ việc về hợp đồng thuê lại đất với Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp và xây lắp (nay là Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương nghiệp và xây lắp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *