Cho phép các doanh nghiệp FDI có điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán và “mở” hơn về điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài là một trong các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán được xác định là một trong những kênh quan trọng đặc biệt trong bối cảnh việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực là một trong những trọng tâm năm 2024.

Năm 2024 được xác định sẽ còn nhiều khó khăn thách thức hơn so với năm 2023 nhưng cũng  lại là năm tăng tốc và có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025.  Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBCKNN, Bộ Tài chính, các cơ quan tập trung vào một số nhiệm vụ, mà đứng đầu là các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán.

“Chúng tôi đồng quan điểm với Ngân hàng Nhà nước là phải khẩn trương hoàn thành nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Thời gian gần đây, khi tiếp xúc với các tập đoàn, quỹ đầu tư quốc tế, họ đều bày tỏ nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng thì dòng vốn vào Việt Nam tăng lên rất nhiều”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc tham luận về triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, tới đây, Bộ Tài chính, UBCKNN cần khẩn trương ban hành kế hoạch hành động để triển khai chiến lược phát triển TTCK năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/12. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đổi mới, cải cách thể chế và ban hành các quy phạm để làm cơ sở phát triển thị trường trái phiếu, TTCK ổn định, lành mạnh, dần đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế được đặc biệt chú trọng. Kế hoạch trên được xây dựng sớm, ban hành sớm sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, không bị chồng chéo.

Bà Ngọc cũng cho rằng cần phải chuyên nghiệp hơn nữa hoạt động của TTCK. Hiện nay, TTCK chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân và một số quỹ, thiếu vắng các công ty đầu tư chuyên nghiệp. Luật Chứng khoán ban hành rồi nhưng cho đến nay các công ty đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hầu như chưa được thành lập. Do đó, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, đã đến lúc cần phải đánh giá, rà soát vì sao các công ty, các nhà đầu tư không mặn mà trong việc thành lập nhà đầu tư, công ty đầu tư chuyên nghiệp.

Cùng đó, việc tăng hàng hóa có chất lượng để huy động thêm nguồn lực tạo sản phẩm mới cho TTCK đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, cần chú trọng đến tài chính xanh và phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nội dung này gần đây các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâmnhư việc phát triển thị trường trái phiếu xanh rồi đưa ra sàn giao dịch tín chỉ carbon triển khai tại các sàn chứng khoán Hà Nội. Bà Ngọc cũng cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và gắn việc cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên TTCK. Với việc số lượng doanh nghiệp, tổng công ty được cổ phần hóa gắn với việc niêm yết trên TTCK hầu như không có trong năm 2023, đây là nội dung cần tập trung trong năm 2024.

Ngoài ra, một nhiệm vụ được nhấn mạnh là khẩn trương cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán. Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo Chính phủ đã nhận được rất nhiều văn bản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị sớm triển khai nội dung này vì Luật Chứng khoán năm 2019 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần phải xem xét để phân biệt điều kiện về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết để có thể có một số điều kiện mở hơn so với các doanh nghiệp không niêm yết. Theo đó, cần rà soát kiến nghị cho mở cửa sớm một số ngành, lĩnh vực của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt là công tác cảnh báo sớm cần được nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý.

Ở các TTCK nước ngoài, việc cảnh báo sớm đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tham mưu để trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư. Theo đó đã tiến hành giám sát ở cả ba tuyến: Các công ty chứng khoán, Sở giao dịch và Ủy ban chứng khoán. Tuy nhiên, bà Ngọc cho rằng, trong thời gian tới, năm 2024, cần đẩy mạnh công tác giám sát để chúng ta có thể cảnh báo sớm, xử lý sớm, tránh những việc kéo dài dẫn đến hệ lụy không tốt cho TTCK. Để làm được việc này, chúng tôi nhất mạnh vai trò quan trọng của hệ thống dữ liệu.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán, Bộ Tài chính cần tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để đảm bảo kết nối, đảm bảo hoạt động trên môi trường điện tử và đặc biệt là kết nối với cái hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và các hệ thống khác, ví dụ như hệ thống dữ liệu doanh nghiệp theo Đề án 06.

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *